Tanzanya Büyükelçisi Mehmet Güllüoğlu Halk Sağlığı Doktoru oldu

"Halk Sağlığı Perspektifinden Trafik Kazalarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Analizi" başlığında tezini başarıyla savunan Mehmet Güllüoğlu, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Doktora Programını başarıyla tamamladı.