HADİ'den Haberler

HADİ Üyeleri Ulusal Halk Sağlığı Kongresi’ndeydi

Üyelerimiz, Antalya’da Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) tarafından düzenlenen 7. Uluslararası ve 25. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi’nde çok sayıda bildiri ile yer aldılar. Kongrede Osman Hayran hocamızın öğrencileri de bir sözlü bildiri sunarken, üyemiz Mehmet Akif Sezerol ise bir panelde konuşmacı olarak yer aldı. Ayrıca üyelerimiz kongre kapsamında düzenlenen Nitel Araştırma Yöntemleri kursuna da katılım sağladılar.

Üyelerimizin kongredeki faaliyetlerinin listesini aşağıda bulabilirsiniz:

KATILIMCILAR (kişi adlarına göre alfabetik):
1. Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Seval Palteki – İstanbul Medipol Üni. Halk Sağlığı AD
2. Doç. Dr. Mehmet Akif Sezerol – Sultanbeyli İlçe Sağlık Müdürlüğü
3. Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Atak – İstanbul Üni. Halk Sağlığı AD
4. Dr. Öğr. Üyesi Sabanur Çavdar – İstanbul Medipol Üni. Halk Sağlığı AD
5. Uzm. Dr. Sezanur Nazlı Türkoğlu – Onikişubat İlçe Sağlık Müdürlüğü
6. Dr. Şeyma Halaç – Eyüpsultan İlçe Sağlık Müdürlüğü

A. BİLDİRİLER (üyelerden)
1. Kahramanmaraş Depreminden Etkilenen Sağlık Çalışanlarında Travma Sonrası
Stres Bozukluğu: Tanımlayıcı Bir Çalışma- Çağrı Nafız Aktaş, Mehmet Salih
Ekemen, Elnur Hashimov, Elmin Habibli, Ayşe Seval Palteki

2. Cerrahi Branşlarda Görev Yapmakta Olan Asistan Hekimlerin İş-Yaşam Dengesi
Üzerine Nitel Bir Çalışma – Ayşe Nur Balcı Yapalak, Cansu Özbaş, Aida Poladova,
Muhammet Alperen Uğur, Mehmet Furkan Ünlü, İrem Keskin, Ayşe Seval Palteki

3. Pendik İlçesinin Yaşlı Dostu Kent Ölçütlerine Uygunluğunun Gömülü Teori
Yaklaşımıyla Değerlendirilmesi – Ayşe Seval Palteki, Selma Karabey, Ayşecan
Terzioğlu, Ayşe Emel Önal, Handan Türkoğlu (Doktora tezi bildirisi)

4. İstanbul’un Bir İlçesinde Toplu Yemek Sonrası Yaşanan Gıda Kaynaklı Bir Salgının
İncelenmesi – Mehmet Akif Sezerol, Merve Kırlangıç, Selin Davun

5. Çocukluk Çağı Beslenmesi ve Fiziksel Aktivite Davranışlarında Etkili Olan
Faktörlerin Belirlenmesi – Selin Davun, Mehmet Akif Sezerol

6. Deprem Hazırlık ve Risk Algısının Değerlendirilmesi: Toplum Tabanlı Bir Çalışma –
Selin Davun, Mehmet Akif Sezerol

7. İstanbul’un Bir İlçesindeki Mahalle Çeşmelerinin Gastroenterit Vakalarıyla
İlişkisinin Değerlendirilmesi – Beyza Nur Ataoğlu, Cemre Hilal Kesen Yurtcanlı,
Mehmet Akif Sezerol, Selin Davun, Ahmet Topuzoğlu

8. Göçmen Yaşlıların Beslenme, Yaşam Aktiviteleri ve Kırılganlık Durumlarının
Değerlendirilmesi – Mehmet Sait Değer, Mehmet Akif Sezerol, Muhammed Atak

9. Veri Giriş Personelinde Sürekli Seçici Dikkat, Muhakeme ve Çarpışma Zamanı
Tahminleri- Muhammed Atak, Fatma Betül Boylu, Beyza Püren Selcan Gündoğdu,
Özkan Ayvaz, Halim İşsever, Servet Yüce

10. Yaşlılarda Sağlığın Geliştirilmesi ve Yaşlı Dostu Şehir Algısı: İstanbul’da Bir İlçe
Örneği – Muhammed Atak, Sevde Sancar, Ayşe Emel Önal, Meryem Ceyhan, Şeref
Şeker

11. İlçe Sağlık Müdürlüğü Çalışanlarının Getat Uygulamalarıyla İlgili Görüş ve Tutumları –
Betül Yılmaz, Ahsenur Durak, Buse Beynur Sönmez, İlke Alimoğlu, Emir Kaya,
Sabanur Çavdar

12. İstanbul’da Bir Yaşam Alanı Sakinlerinin Doğru Güneşlenme ve Etkin D Vitamini
Dönüşümü Üzerine Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi: Kesitsel
Araştırma – Meltem Yaşar, Melih Burak Memiş, Sercan Oduncu, İntizar Dadashova,
Çağdaş Kement, Sabanur Çavdar

13. İstanbul’da Bir Fabrika ÇalışAnlarında Uyuz HastalığI Bilgi Düzeyi: Kesitsel
Tanımlayıcı Bir Araştırma – Çağla Dönmez, Sıla Naz Başar, Abdullah Dündar,
Hüseyin Emre Karasu, Berkay Tütüncüler, Sabanur Çavdar

14. Occupational Stress And Quality Of Life Of Doctors And Nurses İn A University
Hospital in Istanbul: A Cross-Sectional Study – Abdulrahman Masri, Serra Çoşkun,
Yasemin Ceylan, Sarah Sabbagh Sharif, Ayşe Zülal Tokaç Farımaz, Sabanur
Çavdar

15. Kanıta Dayalı Karar verme Aracı Olarak Türkiye’nin Sağlık Teknolojisi
Değerlendirme Raporlarının İncelenmesi- Sabanur Çavdar

16. Evaluation of Emergency Department Admissions at a Foundational University
Hospital in Istanbul by Emergency Status: A Retrospective Descriptive Study –
Muhammed Musab Güzel, Lütfiye Merve Çakıl, Cemile Zerrin Usalan, Hanife Elif
Okuducu, Dicle Karabalık, Ayşe Zülal Tokaç Farımaz, Sabanur Çavdar

17. Effects of COVID-19 Vaccination Type and Doses on Symptoms and Hospitalization
of Healthcare Professionals Having Sars-Cov2 Infection – Fatma Betül Akçakaya,
Sezanur Nazlı Türkoğlu, Ceyda Acar, Bedia Özyıldırım

18. Türkiye Ulusal Halk Sağlığı Kongrelerinde Sunulan Bildirilerin Bibliyometrik Analizi
(1988-2022) – Mahmut Talha Uçar, Yasemin Denizli, Abdullah Uçar, Muhammet
Yunus Tunca

19. Türkiye’de COVID-19 Pandemisi ve Aşı Karşıtlığı: Google Trends Analizi- Şeyma
Yüsra Soğanda, Çağrı Emin Şahin

B. BİLDİRİLER (Hocalarımızdan)
1. Sindemik Sorunlara İlişkin Bibliyografik İçerik Analizi. Meltem Urlu, Hatice Tan, Ece
Çetinkaya, Ali Golab Foroush, Uğur Alsancak, Osman Hayran

C. PANELLER
1. Halk Sağlığı Bakış Açısıyla İl ve İlçe Yönetimi Örnekleri
Sultanbeyli İlçe Sağlık Müdürlüğü Örneği: Mehmet Akif Sezerol

D. KURSLAR
1. Nitel Araştırma Yöntemleri
Katılımcılar: Mehmet Akif Sezerol, Muhammed Atak, Sabanur Çavdar

Kongre hakkında daha fazla bilgi almak için: https://uhsk.org/2023/

Melek Nur Aslan Sağlık Eğitim ve Araştırma Bölgesi Toplantısında Konuştu

Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü görevine devam eden üyemiz, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün düzenlediği toplantıda, Sağlık Eğitim ve Araştırma Bölgesi oluşturulmasına dair iş birliği protokolü sunumuyla yer aldı. Toplantıya Ayşe Nur Balcı Yapalak, Mehmet Akif Sezerol, Sabanur Çavdar, Yusuf Taşçı ve Şeyma Halaç da katıldılar.