Çevre Mühendisi üyemiz Ayşe Seval Palteki Halk Sağlığı Doktoru oldu

"Pendik İlçesinin Yaşlı Dostu Kent Ölçeğine Uygunluğunun Değerlendirilmesi" başlığında tezini başarıyla savunan Ayşe Seval Palteki, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Doktora Programını başarıyla tamamladı.