Halk Sağlığı Düşünce ve İnovasyon Topluluğu

Halk Sağlığı alanında çalışan biliminsanları ve uygulayıcılardan oluşan bağımsız bir mesleki topluluktur.

Misyonumuz:

Halk Sağlığı alanında yüksek motivasyon sahibi öğrenciler ve genç profesyonellerin yetkin halk sağlığı liderleri olmaları için gereken bilgi, beceri ve dayanışma kültürünü kazanmalarını desteklemektir.

Vizyonumuz:

Halk Sağlığı bilim, politika ve uygulamalarında öncü ve örnek bir Türkiye!

Neler yapıyoruz?

  • Her yıl halk sağlığına motivasyonuyla akranları arasında öne çıkan sınırlı sayıda halk sağlıkçıyı seçer ve topluluğumuza davet ederiz.
  • Üyelerimize, alanlarında yetkinlik kazanmaları için mesleki eğitimler veririz.
  • Üyelerimizin, kendi kariyerlerini en iyi şekilde geliştirebilmeleri için mentorluk ve ağ geliştirme faaliyetleri düzenleriz.
  • Üyelerimizin halk sağlığı alanındaki yenilikçi projelerini hayata geçirmeleri için takım kurmalarına, proje hazırlamalarına ve proje desteklerine ulaşmalarına yardım ederiz.

Tarihçe

Eylül 2015 - Topluluk fikri

Prof. Dr. Mustafa Taşdemir'in Halk Sağlığı vizyonundan etkilenen Hüseyin Küçükali ve Abdullah Uçar bu vizyon doğrultusunda faaliyet gösterecek bir topluluk kurmak için kendisiyle görüştü.

Ekim 2015 - Danışma kurulunun teşekkülü

Alanın önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Osman Hayran ve Prof. Dr. Haydar Sur'un rehberliğinde topluluğun temel ilkeleri belirlendi.

Kasım 2015 - İlk bilimsel toplantı

Prof. Dr. Osman Hayran'ın "Halk Sağlığına Giriş" semineriyle ilk bilimsel toplantı gerçekleştirildi.

Mayıs 2016 - Topluluk isminin konulması

Üyelerin önerileri arasından Halk Düşünce ve İnovasyon Topluluğu (HADİ) ismine karar verildi.

Ekim 2017 - Topluluk kurallarının belirlenmesi

Üyeler kendi aralarında topluluk kurallarını belirledi.

Mart 2018 - Topluluk logosunun tasarlanması

Prof. Dr. Osman Hayran'ın "Gerçek bir halk sağlıkçıyı paraşütle dünyanın neresine bırakırsanız orada hemen bir sistem kurabilir..." sözünden ilhamla Hüseyin Küçükali topluluk logosunu tasarladı.

Ocak 2023 - Kurumsallaşma

Gönüllü üyelerden oluşan bir yönetim kurulu öncülüğünde kurumsallaşma çalışmalarına başlandı.

0 +
Yıllık birikim
0
Üye
0 +
Bilimsel toplantı
0
Proje

Çalışmalarımızdan haberdar olmak ister misiniz? Aylık bültenimize abone olun.