Mehmet Akif Sezerol, Halk Sağlığı alanında Doçent ünvanı aldı