Sezanur Nazlı Türkoğlu, Halk Sağlığı Uzmanı oldu

“Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Ruh Sağlığı Danışmanlığı Aramanın Önündeki Engellere Klinik Öncesi ve Klinik Dönem Eğitiminin Etkisi” başlıklı tezini başarıyla savunan Dr. Türkoğlu, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı uzmanlık eğitimini tamamladı.