Ömer Ataç Kuzey Amerika Birinci Basamak Araştırma Grubu’nun konferansında sunum yaptı

Üyemiz Kuzey Amerika Birinci Basamak Araştırma Grubu'nun (NAPCGR) yıllık konferansında, COVID-19 pandemisinin ABD'deki aşılamalar üzerine etkisini araştıran çalışmasını, bilimsel poster olarak sundu.