Hüseyin Küçükali DSÖ Sağlıklı Şehirler Yıllık Toplantısına katıldı

Üyemiz, halihazırda katkı vermekte olduğu Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler Hareketi'nin bu yıl Utrech'te düzenlenen yıllık toplantısına katıldı.