Üyelerin sorumlulukları
– Halk sağlığı konusuna kendini geliştirmeye gayretli olmak.
– Dernek faaliyetlerine aktif katılım göstermek. Aktif katılım, en az ayda iki defa derneğin toplantı ve diğer faaliyetlerine katılmayı ve diğer üyelerle etkileşime girmeyi içerir. Elde olmayan sebeplerle bir veya birden fazla toplantıya katılamayacak olan üye en erken vakitte Denetim Kuruluna mazeretini bildirmelidir.
– Dernek işleyişi için tanımlanan görevleri imkan dahilinde üstlenmek ve üstlendiği görevleri yerine getirmek.
– Aidatı düzenli ödemek. Bildirmesi halinde çalışmayan üyeden aidat alınmaz.
Üyeliğin sonlandırılması
– Üyenin kendi talebi veya üyeliğin sonlandırılmasını gerektiren bir durum ortaya çıkması halinde üyelik Yönetim Kurulu kararıyla sonlandırılır.
– Üyeliğin sonlandırılmasını gerektiren durumlar şunlardır:
– Üye seçilme kriterlerini kaybetmek,
– Üye sorumluluklarını yerine getirmemek,
– Dernek içinde huzuru bozan faaliyette bulunmak,
– Dernek veya diğer üyelerin aleyhine faaliyette bulunmak,
– Dernek adını kullanarak siyaset yapmak