Muhammed Atak Halk Sağlığı alanında Doçent ünvanı aldı

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olan Muhammed Atak Doçent ünvanı aldı. Üyemiz aynı üniversitede başhekim yardımcılığı, Rektörlük kalite komisyonu üyeliği ve tıbbi hizmetler süreç yöneticiliği idari görevlerine de devam etmektedir.