Halk Sağlığı Düşünce ve İnovasyon Derneği

Hadi, hastalıkları önlemeye! sağlık eşitsizliklerini bitirmeye!

Geleceğin halk sağlığı liderlerini destekliyoruz

2015 'ten beri

Hadi, tanışalım!

HADİ, Halk Sağlığı alanında çalışan biliminsanları ve uygulayıcılardan oluşan bağımsız bir mesleki dernektir.

HADİ Üyeliği

Her yıl halk sağlığına motivasyonuyla akranları arasında öne çıkan sınırlı sayıda halk sağlıkçıyı seçer ve topluluğumuza davet ederiz. Geleceğin halk sağlığı liderleri olmaları onların mesleki gelişimini için destekleriz.

Çalışmalarımız

Biz üyelerimizi destekleriz; üyelerimiz de Türkiye’de halk sağlığı bilim, politika ve uygulamalarını ilerleriye taşımak için kendi projelerini planlar ve yürütür.

Bilimsel toplantı
0 +
Proje
0 +

HADİ Bülten

Çalışmalarımızdan haberdar olmak için e-bültenimize abone olabilirsiniz.